Danh mục lưu trữ: TL THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo

Từ điển

  • Mathematics Dictionary for Kids online

http://www.amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html

  • On-line Mathematics Dictionary

http://www.mathpropress.com/glossary/glossary.html#A

Bách khoa toàn thư

  • Encyclopaedia of Mathematics

http://eom.springer.de/

  • MathWorld Encyclopedia of Mathematics

http://math.niu.edu/