Danh mục lưu trữ: TL in ấn

TL in ấn

Tài liệu tham khảo                      

Vị trí: Tầng 2, TTHL

 • Từ điển lịch sử Việt Nam phổ thông                          959.7003/ Ng419
 • Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam                             920.0597/ Th116
 • Văn hóa thế kỷ XX : Từ điển lịch sử văn hoá             030/ F811
 • Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỷ XX              903/ L305
 • Từ điển địa danh lịch sử văn hóa Việt Nam             915.9597003/ T550

Sách tại TTHL & Thư viện khoa

Vị trí: Tầng 2 TTHL & Thư viện khoa

 • Lịch sử Đông Nam Á                                                    959/ H174
 • Bài giảng lịch sử Đông Nam Á Cổ Trung Đại          959/ Th300
 • Một số chuyên đề lịch sử thế giới                               909/ N312
 • Cơ sở khảo cổ học                                                        930.107/ V561c
 • Lịch sử Việt Nam (Đầu thế kỉ 20 – 1918)                    959.7/ K304
 • Lịch sử Việt Nam (1945-1975)                                    959.7044/ L302/1987
 • Địa lý du lịch Việt Nam                                                  915.97/ T507
 • Địa danh học Việt Nam                                                  915.97/ H401
 • Giáo trình Hán Nôm dành cho du lịch                       495.1/ Kh404
 • Lịch sử thế giới                                                             930/L250/T.2                                                                                 

           Báo -Tạp chí

        Vị trí: Tầng 3, TTHL

 • Nghiên cứu lịch sử                       
 • Tạp chí Lịch sử Đảng                   
 • Journal of World History
 • Travellive – Cẩm nang du lịch Việt Nam  

         Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

        Vị trí: Tầng 2, TTHL