Từ khóa: tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Bách khoa toàn thư 

1.      Khoa học Trái đất – Wikipedia (Bách khoa Toàn thư mở

http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t

2.      Encyclopedia of Earth http://www.eoearth.org/ : A comprehensive, authoritative, and thorough resource all about our Earth and relationship to it. Articles written by experts and scholars

 

Tài liệu thống kê 

1.      http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217  Tổng cục Thống Kê Việt Nam

2.      http://data.worldbank.org/indicator Dữ liệu và số liệu thống kê về Phát triển (Development Data & Statistics) của Ngân hàng Thế giới.