TRANG NHẤT

Thông tin tài liệu theo chủ đề Quản trị dư lịch và lữ hành cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin in ấn , điện tử hữu ích về Quản trị dư lịch và lữ hành  và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin hiệu quả.

WEBSITES

¨ Tổng cục Du lịch

        http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/tags/Tap-chi-Du-lich

¨ Hiệp Hội lữ hành Việt Nam

      https://www.vista.net.vn/

¨  Content Marketing Institute     

  http://contentmarketinginstitute.com/

¨ American Marketing Association

       https://www.ama.org/Pages/default.aspx

¨ Trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh

      http://www.ueh.edu.vn/news.aspx?cat=14

E-BOOK

¨ Google Books

  http://books.google.com/

¨ Cộng đồng sách điện tử               

       http://www.ebook.edu.vn/

¨ Findebookee

 http://findebookee.com/

¨ Bookfi.org: http://en.bookfi.org/

 

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

¨ ProQuest

http://search.proquest.com.dbonline.cesti.gov.vn/?accountid=39958

¨ Springer Link

http://link.springer.com.dbonline.cesti.gov.vn/

 

TC MIỄN PHÍ

¨ Tạp chí Du lịch

      http://www.vtr.org.vn/

¨ Tạp chí du lịch thành phố Hồ Chí Minh

        http://tcdulichtphcm.vn/home/

¨ Tạp chí Kinh tế phát triển

         http://ktpt.edu.vn/

¨ Tạp chí phát triển kinh tế

         http://tcptkt.ueh.edu.vn/

¨ Tạp chí Kinh tế đối ngoại

           http://tapchiktdn.ftu.edu.vn/

TC KHOA HỌC

¨ Cơ sở dữ liệu Proquest:

¨  Journal of Teaching in Travel & Tourism; Binghamton  

¨ Journal of Travel & Tourism Marketing; Binghamton    

¨ Journal of Economic Development, Management, I T, Finance, and Marketing

¨ International Journal of Hospitality and Tourism Systems; Kurukshetra    

TL THAM KHẢO

¨ Tra từ

       http://tratu.soha.vn/

¨ Vdict.com

       http://vdict.com/

¨ Tài liệu thống kê

http://www.gso.gov.vn/

 

TL SỐ HÓA

      Trang chủ Bộ sưu tập Tài liệu số TTHL:

http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/

 Bao gồm:  Tạp chí, Tài liệu học phần, Giáo trình, Tài liệu nghe nhìn hỗ trợ học ngoại ngữ, Đề tài nghiên cứu khoa học, v.v.

 

TL IN ẤN

Tài liệu tham khảo

Vị trí: Tầng 2, TTHL

       ¨ Từ điển kinh tế học Anh – Việt 330.03/ D513

Chào tất cả mọi người!

Welcome to LRCCanTho-Libguide Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!