Thông báo ngưng phục vụ để tổ chức thi Anh văn K44

 THÔNG BÁO

 (Về việc ngưng phục vụ để tổ chức kiểm tra Anh văn K44)

Trung tâm Học liệu tạm ngưng phục vụ :
Từ 16 giờ đến 21giờ, ngày thứ Tư 12/9/2018 đến ngày Thứ Hai 17/9/2018
• Lý do: Hỗ trợ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh cho Tân sinh viên khóa 44.
• Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả 24/24


Mong quý bạn đọc thông cảm!

Trân trọng.


Cần Thơ, ngày 7 tháng 9 năm 2018
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương