Thông báo Nghỉ Quốc khánh 2018

 THÔNG BÁO

 (Về việc ngưng phục vụ nhân dịp Lễ Quốc khánh 02-09)

Căn cứ theo Thông báo số: 1762/ĐHCT-KHTH của trường Đại học Cần Thơ ngày 27/08/2018 về việc nghỉ Lễ trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9, Trung tâm Học liệu sẽ tạm ngưng phục vụ ngày thứ Hai 03/09/2018. TTHL sẽ phục vụ lại vào thứ Ba (04/9/2018).


Lưu ý:
Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ Lễ không tính trễ hạn.

Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách ngoài giờ nếu không có nhu cầu đọc sách trong thời gian nghỉ Lễ.


Trân trọng.


Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2018
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương