Điểm hẹn Hoa Kỳ (American Hangout) - Tẩng 3, Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ

Chào các bạn,
Trung tâm Hoa Kỳ - Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh thân mời các bạn đến với Điểm hẹn Hoa Kỳ (American Hangout) - Tẩng 3, Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ để tham dự 2 chuơng trình kết nối trực tuyến vào thứ 6 này, ngày 17/08/2018.
Đây là 2 chuơng trình kết nối trực tuyến với Trung tâm Hoa Kỳ - Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ đề:          Kỹ Năng Sản Xuất Truyền Thông Đa Nền Tảng 
Thời gian:      thứ Sáu, ngày 17/08/2018, 9:00 – 11:00


Nội dung: chia sẻ về Nghề báo tại nước Mỹ: niềm đam mê và những thách thức

Người trình bày:Chủ đề:          Định hướng trước khi lên đường du học
Thời gian:      thứ Sáu, ngày 17/08/2018, 14:00 – 16:30


Nội dung:     Cung cấp thông tin về đời sống sinh viên tại Mỹ va Chia sẻ kinh nghiệm khi bắt đầu cuộc sống du học sinh tại Mỹ

Người trình bày:


Hy vọng được gặp các bạn tại Điểm Hẹn Hoa Kỳ Cần Thơ.


The American Center
U.S. Consulate General
Tel: (84 8) 3520 4629
Fax: (84 8) 3520 4622Chi tiết vui lòng tham khảo: https://mailchi.mp/state/livestream-programs-in-can-tho-american-hang-out-17082018

Trân trọng.