Thông báo Phục vụ trong thời gian thi THPT Quốc gia 2018

Trong thời gian thi THPT Quốc gia năm 2018, Trung tâm Học liệu phục vụ giờ hành chính từ Thứ 2, ngày 25/6/2018 đến thứ tư ngày 27/6/2018:

- Sáng: 7h-11h
- Chiều: 13h30-17h
- Phục vụ bình thường từ ngày 28/6/2018.
• Lý do: Cán bộ TTHL phục vụ công tác thi THPT Quốc gia 2018.


Mong quý bạn đọc thông cảm.
Trân trọng.


Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2018
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương