Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ đón tiếp giáo sư Tadanori Fujino, đại học Nagasaki, Nhật Bản

     Ngày 9/3/2018, Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ đã hân hạnh đón tiếp Giáo sư Tadanori Fujino, Trung tâm Nghiên cứu hợp tác quốc tế, Khoa Khoa học môi trường và thủy sản, Trường Đại học Nagasaki; cô Rie Nishimura, Trưởng phòng Dịch vụ thông tin học thuật, Khoa Thông tin học thuật, Trường Đại học Nagasaki và cô Tomomi Shibahara, cán bộ thư viện Khoa Y, Trường Đại học Nagasaki.


     Tại buổi làm việc Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, Giám đốc Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ và Giáo sư Tadanori Fujino Trường Đại học Nagasaki đã thảo luận về chia sẻ, hợp tác nguồn tài nguyên số, tài liệu in ấn, trao đổi cán bộ giữa Trung tâm Học liệu và thư viện Trường Đại học Nagasaki. Đặc biệt, thông tin website TTHL sẽ được đưa trên website của thư viện Trường Đại học Nagasaki và ngược lại.
     Giáo sư Tadanori Fujino, đã dành thời gian tham quan Trung tâm Học liệu và một số thư viện Khoa của Trường Đại học Cần Thơ.

     Hình ảnh buổi làm việc và tham quan Trung tâm Học liệu của Giáo sư Tadanori Fujino: