Đoàn cán bộ thư viện của các trường thuộc ĐHQG TP.HCM tham quan học tập kinh nghiệm tại TTHL Cần Thơ

     Ngày 3/3/2018, đoàn cán bộ thư viện (TV) thuộc hệ thống TV Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: TV Trung tâm, TV trường ĐH Bách Khoa, TV trường ĐH Khoa học tự nhiên, TV Viện môi trường và tài nguyên, TV trường ĐH CNTT, TV trường ĐH quốc tế, TV trường ĐH Kinh tế -Luật, TV trường ĐHKHXH-Nhân văn đã tham quan, giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm với Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ.

     Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, Giám đốc Trung tâm Học liệu giới thiệu những hoạt động phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trường Đại học Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long tại TTHL thời gian qua. Đặc biệt, TTHL đã đạt những thành quả nhất định trong hoạt động hợp tác quốc tế, giao lưu, trao đổi cán bộ giữa TTHL với TV các trường ĐH Đông Nam Á. TTHL thực hiện công tác quản lý bằng nội quy, quy trình và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ TV học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học.

     Đại diện đoàn hệ thống thư viện Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về những hoạt động hiệu quả của thư viện: đào tạo người dùng tin, công tác biên mục, bổ sung tài liệu, dịch vụ tham khảo, mượn liên thư viện, marketing sản phẩm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch vụ số, tìm kiếm thông tin.

     PGS.TS Nguyễn Hồng Sinh, Trưởng Khoa Thư viện - Thông tin học, trường Đại học KHXH&NV, Phó Giám đốc TV Trung tâm, Đại học Quốc gia Tp.HCM đánh giá cao những hoạt động nghiệp vụ, công tác phục vụ bạn đọc, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học của TTHL. TTHL được xem như là đơn vị đầu tàu trong hệ thống thư viện trường học phía Nam. Các thư viện đều rất mong muốn hợp tác, chia sẻ và cùng phát triển trong hệ thống TV các trường Đại học phía Nam.

Một số hình ảnh buổi giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm: