tra cuu opacTra cuu trong lrc

Giới thiệu

1. Giới thiệu: 

- Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ, tiền thân là Thư viện Trung tâm Đại học Cần Thơ được Tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies ( Mỹ ) tài trợ xây dựng mới trên cơ sở chuyển khoảng 70% vốn tài liệu và toàn bộ cán bộ của Thư viện Trung tâm sang Trung tâm Học liệu.

- Trung tâm Học liệu được tọa lạc trên diện tích đất 7.560 mngay lối vào cổng chính của khu II, Đại học Cần Thơ, một địa điểm lý tưởng thuận tiện cho khách hàng đến sử dụng Trung tâm Học liệu để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Trung tâm Học liệu được xây dựng 4 tầng với tổng diện tích xây dựng là 4.800m. Trung tâm Học liệu được thiết kế xây dựng và sắp xếp mỗi tầng của tòa nhà rất hấp dẫn và khoa học phù hợp cho từng góc học tập, nghiên cứu, làm việc độc lập và theo nhóm. Đặt biệt là sự bố trí một cách khoa học dây chuyền hoạt động tổ chức, điều hành và phục vụ khách hàng, tạo sự linh hoạt và dễ dàng cho khách hàng đến sử dụng Trung tâm học liệu.

2. Chức năng

- Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ được xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phù hợp điều kiện khí hậu, địa lý và thổ nhưỡng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại với hơn 400 máy tính điện tử, hệ thống cầu truyền hình và nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại cộng với sự phong phú các nguồn tin sẵn có hoặc kết nối toàn cầu nhằm hướng tới việc tạo sự thoải mái, tiện lợi, kích ứng việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và cán bộ của Đại học Cần Thơ và của những người thích học tập và nghiên cứu.

- Trung tâm Học liệu là một bộ phận cấu thành quan trọng trong việc thực hiện chiến lược chung của Đại học Cần Thơ, nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể là góp phần thay đổi phương pháp dạy và học, nâng cao nhận thức chủ động học tập và nghiên cứu của cán bộ và sinh viên.

3. Nhiệm vụ

- Trung tâm Học liệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc học tập và nghiên cứu của người học và người nghiên cứu, vì nó vừa là người thầy, người bạn đồng hành đáng tin cậy ngoài giảng đường và phòng thí nghiệm của người học và người nghiên cứu. Do đó, Trung tâm Học liệu có nhiệm vụ hỗ trợ cho khách hàng định hướng, xác định và cung cấp cho khách hàng các nguồn tin, nguồn lực thông tin và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện một cách chính xác giúp cho khách hàng lập kế hoạch, đưa ra quyết định và thực hiện các công việc trong mọi hoạt động của đời sống.

- Trung tâm Học liệu còn là nơi hướng dẫn nghiệp vụ và bổ sung nguồn lực thông tin cho hệ thống thư viện khoa của Đại học Cần Thơ.

- Trung tâm Học liệu có nhiệm vụ thiết đặt quan hệ và hợp tác quốc tế để trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ. - Ngoài ra, Trung Tâm Học liệu còn có nhiệm vụ tư vấn và lập đề án phát triển Thư viện cho các đơn vị liên kết.