Chụp hình làm thẻ cho Tân sinh viên K.39 chưa tham gia sinh hoạt tại TTHL

library card

                           THÔNG BÁO

                        (V/v chụp hình làm thẻ cho Tân sinh viên K.39

                         (áp dụng cho sinh viên chưa chụp hình làm thẻ))

Trung tâm Học liệu sẽ chụp hình làm thẻ cho các em Tân sinh viên K.39 chưa tham gia chụp hình vào 2 đợt sinh hoạt, đợt 1 & đợt 2. Thời gian chụp hình làm thẻ sẽ tập trung vào 2 ngày:

  • Thứ Sáu, ngày 04/10/2013 (Sáng: 7g30 – 10g30. Chiều 13g30 – 16g30)
  • Thứ Sáu, ngày 11/10/2013 (Sáng: 7g30 – 10g30. Chiều 13g30 – 16g30)

Thông tin liên hệ: Triệu Văn Trọng

                                                                                                           Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2013

                                                                                                          TRUNG TÂM HỌC LIỆU