INFORMATION RESOURCES

Printing and electronic information resources, book reviews and new releases. USER POLICY

Information on user categories and policies for users. STUDY & RESEARCH SUPPORT

Subject guides, and online tutorials on information searching, citing and referencing.

 SERVICES - TRAININGS

Free services and fee-paying services.
 ACTIVITIES

User Club, Mobile Library, Creative Ideas Competition.
 HELP

Orientation video, FAQs, LRC Toolbar and common library terms.

LRCs’ Newsletter

Issues: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NEWS

Ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước 30-04-1975

Sau một tháng tiến công và nổi dậy, quân dân ta đã giành toàn thắng trong 2 chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, giải phóng hơn nửa đất đai và nửa số dân toàn miền Nam,chiếm giữ một khối lượng lớn vật chất trang bị phương tiện chiến tranh.

Last Updated on Thursday, 06 September 2012 15:57

Cầu truyền hình về Hướng dẫn khai thác thông tin trên website World Bank

Sáng nay, Trung tâm Học liệu phối hợp với World Bank tại Việt Nam tổ chức buổi Cầu truyền hình do các chuyên gia của World Bank giới thiệu về cách thức khai thác nguồn thông tin hữu ích trên trang web World Bank.

Last Updated on Friday, 21 September 2012 14:13

Lễ ký kết Hợp tác MOU giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Khoa học Công nghệ Hàng Hải Tokyo - Nhật Bản

Ngày 01/03/2012, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp tác MOU (Memorandum of Understanding) với Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hàng Hải Tokyo - Nhật Bản.

Last Updated on Wednesday, 28 March 2012 06:57

Opening Hours

Monday – Saturday:

7:30 – 21:00

Level 3: Close on evenings

Closed: Monday afternoons

(13:00 – 17:00), Sunday and

public holidays.