INFORMATION RESOURCES

Printing and electronic information resources, book reviews and new releases. USER POLICY

Information on user categories and policies for users. STUDY & RESEARCH SUPPORT

Subject guides, and online tutorials on information searching, citing and referencing.

 SERVICES - TRAININGS

Free services and fee-paying services.
 ACTIVITIES

User Club, Mobile Library, Creative Ideas Competition.
 HELP

Orientation video, FAQs, LRC Toolbar and common library terms.

LRCs’ Newsletter

Issues: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NEWS

Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9 -1

Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu tranh của thanh niên HS-SV chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chống độc lập giả hiệu, chống khủng bố, đàn áp, đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ…đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc.

Last Updated on Wednesday, 09 January 2013 10:29

Hướng dẫn tìm kiếm thông tin

Nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng tìm kiếm thông tin, bao gồm các nội dung:

Last Updated on Friday, 21 September 2012 14:52

Hướng dẫn tân sinh viên sử dụng TTHL

Nằm trong kế hoạch sinh hoạt đầu năm của trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức hướng dẫn sinh viên khóa 38 sử dụng TTHL từ ngày 04/09/2012 - 07/09/2012.

Last Updated on Wednesday, 02 October 2013 08:18

Opening Hours

Monday – Saturday:

7:30 – 21:00

Level 3: Close on evenings

Closed: Monday afternoons

(13:00 – 17:00), Sunday and

public holidays.