INFORMATION RESOURCES

Printing and electronic information resources, book reviews and new releases. USER POLICY

Information on user categories and policies for users. STUDY & RESEARCH SUPPORT

Subject guides, and online tutorials on information searching, citing and referencing.

 SERVICES - TRAININGS

Free services and fee-paying services.
 ACTIVITIES

User Club, Mobile Library, Creative Ideas Competition.
 HELP

Orientation video, FAQs, LRC Toolbar and common library terms.

LRCs’ Newsletter

Issues: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NEWS

Dùng thử Cơ sở dữ liệu của Taylor & Francis

Trung Tâm Học Liệu xin thông báo với Quý Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc TTHL về chương trình dùng thử miễn phí cơ sở dữ liệu của Taylor & Francis như sau:

Last Updated on Friday, 05 April 2013 15:56

Khóa tập huấn Nâng cao năng lực Cán bộ thư viện các trường Cao đẳng và Đại học khu vực ĐBSCL

Chương trình “Tập huấn Nâng cao năng lực Cán bộ thư viện các trường Cao đẳng và Đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” được tài trợ bởi Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Úc. Đề án đã đi vào hoạt động đợt 1 với nội dung tập huấn về Các Công Nghệ Quản Lý Thông Tin.

Last Updated on Wednesday, 03 April 2013 11:22

Buổi giao lưu với Bà Victoria Kwa Kwa về "Giảm nghèo ở Việt nam"

Ngày 21/3/2013, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thê giới tại Việt Nam đã đến làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tiếp bà Victoria Kwakwa có PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHCT; PGS.TS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo và cá bộ chuyên trách Khao Sau đại học, Trung tâm Học liệu, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Quản lý Khoa học và Phòng Đào tạo và sinh viên của Trường.

Last Updated on Wednesday, 03 April 2013 10:33

Opening Hours

Monday – Saturday:

7:30 – 21:00

Level 3: Close on evenings

Closed: Monday afternoons

(13:00 – 17:00), Sunday and

public holidays.