INFORMATION RESOURCES

Printing and electronic information resources, book reviews and new releases. USER POLICY

Information on user categories and policies for users. STUDY & RESEARCH SUPPORT

Subject guides, and online tutorials on information searching, citing and referencing.

 SERVICES - TRAININGS

Free services and fee-paying services.
 ACTIVITIES

User Club, Mobile Library, Creative Ideas Competition.
 HELP

Orientation video, FAQs, LRC Toolbar and common library terms.

LRCs’ Newsletter

Issues: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NEWS

Lịch sinh hoạt tân sinh viên đầu năm tại TTHL

Theo Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2013-2014 của trường dành cho sinh viên, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm cho tân sinh viên từ 03/09/2013 - 06/09/2013 tại Trung tâm Học liệu. Nội dung cụ thể bao gồm: nghe giới thiệu về việc sử dụng TTHL - hướng dẫn sử dụng các dịch vụ, nguồn tài liệu và cơ sở vật chất của trung tâm, hướng dẫn sử dụng hệ thống tìm kiếm tài liệu của TTHL và các thư viện Khoa; tham quan TTHL và chụp hình làm thẻ.

Last Updated on Wednesday, 14 August 2013 17:06

Các khóa tập huấn tại TTHL được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID)

Được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID), các cán bộ TTHL (một số cán bộ là Cựu sinh viên của Chương trình học bổng ADS) đã thực hiện bốn đợt tập huấn của Chương trình “Tập huấn Nâng cao Năng lực Cán bộ Thư viện các trường Cao Đẳng và Đại Học khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

Last Updated on Thursday, 01 August 2013 08:57

Dùng thử các tạp chí và sách điện tử của NXB Springer

Trung Tâm Học Liệu xin thông báo với Quý Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc TTHL về chương trình dùng thử miễn phí cơ sở dữ liệu của SPRINGER như sau:

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 10:12

Opening Hours

Monday – Saturday:

7:30 – 21:00

Level 3: Close on evenings

Closed: Monday afternoons

(13:00 – 17:00), Sunday and

public holidays.