INFORMATION RESOURCES

Printing and electronic information resources, book reviews and new releases. USER POLICY

Information on user categories and policies for users. STUDY & RESEARCH SUPPORT

Subject guides, and online tutorials on information searching, citing and referencing.

 SERVICES - TRAININGS

Free services and fee-paying services.
 ACTIVITIES

User Club, Mobile Library, Creative Ideas Competition.
 HELP

Orientation video, FAQs, LRC Toolbar and common library terms.

LRCs’ Newsletter

Issues: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NEWS

Các bài viết học thuật về các vấn đề phát triển tại Việt Nam

Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) giới thiệu đến bạn đọc các bài viết học thuật mới cập nhật về các vấn đề phát triển tại Việt Nam. Bạn đọc có thể truy cập full text (toàn văn) nếu có liên kết.

Last Updated on Friday, 29 November 2013 19:35

Dùng thử ebook của nhà cung cấp IG

Trung Tâm Học Liệu xin thông báo với Quý Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc TTHL về chương trình dùng thử miễn phí 1 tháng ebook của nhà cung cấp IG như sau:

Last Updated on Monday, 04 November 2013 09:16

Lịch sinh hoạt tân sinh viên đầu năm tại TTHL - ĐỢT CUỐI

Theo "Kế hoạch sinh hoạt đầu năm, đầu khóa học năm học 2013-2014" của Trường, Trung tâm Học liệu tổ chức sinh hoạt cho sinh viên K.39 (ĐỢT CUỐI)  tại TTHL, kế hoạch cụ thể như sau:

Kế hoạch và lịch sinh hoạt chi tiết

Last Updated on Monday, 16 September 2013 07:52

Opening Hours

Monday – Saturday:

7:30 – 21:00

Level 3: Close on evenings

Closed: Monday afternoons

(13:00 – 17:00), Sunday and

public holidays.