Tất cả các phòng không phục vụ vào chiều thứ 2 (13h-17h)
Phòng thảo luận Nghe nhìn không phục vụ vào buổi tối và thứ 7
Lưu ý: liên hệ nhận phòng trong vòng 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu ca
Sinh viên không được đăng ký 2 phòng trong cùng thời điểm, TTHL có quyền hủy những đăng ký vi phạm quy định này mà không cần báo trước
*Trung tâm Học liệu chính thức hỗ trợ cho mượn máy chiếu miễn phí cho mục đích học tập khi đăng ký phòng từ 11.01.2016

^