SỞ DỮ LIỆU VÀ TẠP CHÍ KHOA HỌC

springerlink

eee

tra cuu opacTra cuu trong lrc

Cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí

Là bộ sưu tập gồm các cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học do cán bộ TTHL phát triển, chọn lọc và sưu tập.

1. Tài liệu số của Trung Tâm Học Liệu ĐHCT

Bộ dữ liệu toàn văn bao gồm các tài liệu: luận văn đại học loại khá giỏi, luận văn cao học, tạp chí chuyên ngành, bài báo tạp chí khoa học chuyên ngành, tài liệu học phần, tài liệu nghe nhìn phục vụ theo chuyên ngành đào tạo, phim ảnh văn hóa, các báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học ĐBSCL…

Truy cập:

 • Bạn đọc TTHL truy cập tài liệu số bằng tài khoản đăng nhập máy tính tại trường ĐHCT.
 • Bạn đọc ngoài trường liên hệ:

    - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

2. Tạp chí Khoa học & Bản tin Đại học Cần Thơ

Trang Tạp chí Khoa học & Bản tin Đại học Cần Thơ bao gồm các nghiên cứu khoa học của cán bộ trường Đại học Cần Thơ được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước và xuất bản bởi Tòa soạn Tạp chí Đại học Cần Thơ.

Thông tin liên hệ:

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0710 387 2157

3. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến - VJOL

VJOL hiện cung cấp 23 tạp chí khoa học của Việt Nam, 91 Mục lục Tạp chí, liệt kê 922 bài viết, trong đó 517 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

4. Mạng KH & CN Việt Nam

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

4.1. Truy cập thông tin miễn phí

http://www.vista.gov.vn    

Các nguồn thông tin miễn phí của VINAREN - VISTA:

4.2. Mua tài khoản truy cập - Dịch vụ Bạn đọc đặc biệt của Cục TT KH & Công nghệ Quốc gia (NASATI)

 http://db.vista.gov.vn (Liên hệ Cục KHCN Quốc gia)

Nguồn tài liệu của NASATI: CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge,...)

Tài khoản truy cập: TTHL đã chia sẻ với cán bộ - giảng viên và học viên sau đại học của trường qua group mail.

5. Đại học Quốc gia Hà Nội

Là tạp chí khoa học về các lĩnh vực Khoa học TN & CN, Ngoại ngữ, Kinh tế - Luật, Toán-Vật lý, KHXH & NV, Các KH Trái đất, Kinh tế và Kinh doanh và Luật học

Nội dung tài liệu trải đều trên tất cả các lĩnh vực khoa học mà ĐHQGHN nghiên cứu đào tạo, đặc biệt có tài liệu của một số ngành khoa học mũi nhọn, trình độ đẳng cấp quốc tế.

6. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

Tạp chí bao gồm các bài viết toàn văn thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Tạp chí ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, thông báo, thông tin, kỷ yếu Hội thảo của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên trong hơn 30 năm qua.

7. Thư viện pháp luật

 Cung cấp hơn 65.000 văn bản pháp luật Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

 Truy cập: Đăng ký tài khoản miễn phí sử dụng theo thời gian cho phép của Thư viện pháp luật hoặc sử dụng theo tài khoản của TTHL cung cấp.

8. Ngân hàng thế giới (World Bank)

Nghiên cứu : Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển Toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh, v.v.

Đây là kho tri thức bao gồm nhiều loại tài liệu khác nhau như sách, tạp chí, ... cho truy cập miễn phí. Bộ sưu tập bao trùm các chủ đề về kinh tế xã hội, phát triển, giáo dục,...

 Cơ sở dữ liệu Tài liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, v.v. Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn

Cơ sở dữ liệu dự án bao gồm thông tin chi tiết về các dự án của Ngân hàng Thế giới từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn.

9. AGORA

AGORA là chương trình của tổ chức FAO cho phép người dùng truy cập miễn phí và chi phí thấp các tạp chí khoa học về Nông nghiệp, Thực phẩm, Khoa học môi trường, và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Hiện tại AGORA có trên 1.900 tạp chí từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu trên thế giới.

 • Truy cập: Liên hệ  nhân viên TTHL, quầy Tham khảo tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 •  Hướng dẫn sử dụng Agora

10. HINARI

HINARI là chương trình được thành lập bởi tổ chức WHO liên kết với các nhà xuất bản khác, cho phép người dùng ở các quốc gia đang phát triển truy cập miễn phí và chi phí thấp các tạp chí khoa học về Y học, Sinh học và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Tính đến năm 2012, HINARI có trên 1.500 tạp chí và hiện tại có trên 160 nhà xuất bản đóng góp cho HINARI hơn 15,000 nguồn tài nguyên thông tin khác nhau.

 • Truy cậpLiên hệ  nhân viên TTHL, quầy Tham khảo tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  Hướng dẫn sử dụng Hinari

 11. OARE

OARE là liên hiệp công – tư quốc tế dưới sự hợp tác của Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), ĐH Yale và các nhà xuất bản KH & CN hàng đầu thế giới nhằm giúp các quốc gia đang phát triển truy cập vào các nguồn tài nguyên to lớn về Nghiên cứu Khoa học môi trường.

 • Truy cậpLiên hệ  nhân viên TTHL, quầy Tham khảo tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  Hướng dẫn sử dụng OARE

Bộ sưu tập Lyell Collection là bộ sưu tập điện tử các tạp chí được lưu trữ, Xuất Bản Phẩm Chuyên Biệt và nội dung sách được xuất bản bởi Hiệp hội Geological Society of London. Bộ sưu tập tuyển chọn những tài liệu về ngành Khoa học Đất với chất lượng tốt nhất.

13. IngentaConnect

IngentacConnect thuộc Publishing Technology cho phép người dùng truy cập đến các nguồn thông tin miễn phí và có phí về Chính sách công về Khoa học, Công nghệ, và thẩm định các công trình nghiên cứu.

Truy cập: Liên hệ  nhân viên TTHL, quầy Tham khảo tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. University Libraries của ĐH Levada, Reno

Trang web cho phép bạn đọc truy cập miễn phí các tạp chí và bài viết về tất cả các lĩnh vực khoa học.

15. Tạp chí khoa học của Viện CLUTE

Viện Clute đã xuất bản và cho phép người sử dụng truy cập phần lớn miễn phí 15 tạp chí học thuật, bao gồm các nghiên cứu khoa học mới nhất ở các lĩnh vực Kinh Tế, Giáo Dục, Quản Lý và Khoa học Sức khỏe. Các bài nghiên cứu được các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan kiểm định và đánh giá nghiêm ngặt trước khi cho xuất bản.

16.  Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)

Đây là dự án lớn cho phép truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học và học thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực chủ đề và ngôn ngữ khác nhau.

17. JSTOR

JSTOR là dịch vụ phi lợi nhuận hỗ trợ đắc lực cho các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên khám phá bộ sưu tập to lớn bao gồm trên 1.000 tạp chí học thuật ở nhiều chủ đề khác nhau.

MDPI xây dựng một hệ thống tìm kiếm cho phép người dùng truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học đã được kiểm định. Hiện tại MDPI đã xuất bản trên 70 tạp chí miễn phí được đánh giá cao.

DLA là nhà xuất bản cho phép bạn đọc truy cập miễn phí các tạp chí hiện có về các chủ đề Giáo dục, Kỹ thuật, Văn học, Công nghệ, Triết học và Thư viện.

Đây là dự án cổng thông tin mở cho phép người dùng truy cập đến các tạp chí miễn phí và các loại tài liệu khác ở nhiều chủ đề khác nhau.

21. CSDL Luận văn miễn phí của ĐH Mahatma Ganhi

 http://www.mgutheses.org/

22. 100 Free Academic Journals

http://www.bestcollegesonline.com/blog/2008/09/17/100-free-academic-journals-you-can-access-online/

23. The New School for Social Research: Free Online Journal Resources

Trang web cung cấp nhiều tạp chí khoa học miễn phí khác nhau, và được phân nhóm theo lĩnh vực.

24. Tài liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)

 • IMF cho phép bạn đọc TTHL sử dụng miễn phí hai nhóm tài liệu:
 1. E-library: Cơ sở dữ liệu chuyên sâu bao gồm các tài liệu thống kê, sách điện tử, báo cáo, nghiên cứu, bản tin,.. về Khủng hoảng tài chính, Phát triển, Kinh tế vĩ mô, Giảm nghèo, Thương mại, Toàn cầu hóa và nhiều lĩnh vực khác.
 2. IMF data: Bao gồm các nguồn dữ liệu báo cáo về Ngoại thương, Tài chính, Tài chính Chính phủ, Dự trữ quốc tế, Tài khoản quốc gia, Giá cả, v.v. của nhiều quốc gia trên thế giới.

25. Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

26. SAGE Open

SAGE Open là xuất bản phẩm cho truy cập miễn phí từ Nhà xuất bản SAGE. Xuất bản phẩm này bao gồm các bài viết đã được các chuyên gia thẩm định và cho truy cập dưới hình thức mở. Các chủ đề của tạp chí bao gồm: Sức khỏe, KHXH & NV,  Giao tiếp, Khoa học máy tính, Tội phạm học, Khoa học Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Quản lý Thông tin, Quản lý, Khoa học Chính trị, Tâm lý học, Xã hội học, Phương pháp Nghiên cứu KH, Nghiên cứu đô thị, v.v.

27. Australasian Digital Theses Program (ADT)

Đây là chương trình hợp tác quốc tế của các nước thuộc Châu Đại Dương và Thái Bình Dương nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu luận án sau đại học của các học viên/nghiên cứu sinh thuộc các trường đại học của các nước này. Có nhiều luận án cho phép truy cập miễn phí. 

28. Research Online - Edith Cowan University

Cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ cho phép truy cập miễn phí toàn văn.

29. JOLs

Bao gồm các tạp chí của một số quốc gia đang phát triển, cho truy cập toàn văn miễn phí khoảng trên 80 % nội dung của các tạp chí.

30. Cơ sở dữ liệu Access to Research for Development and Innovation (ARDI)

ARDI là một trong bốn Cơ sở dữ liệu lớn của Research4Life (AGORA, HINARI, OARE, ARDI). ARDI là Chương trình cho Truy Cập Nguồn Tài Liệu Nghiên Cứu Cho Sự Phát Triển và Đổi Mới được thành lập bởi Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (World Intellectual Property Organization) vào năm 2009 và hợp tác với các nhà xuất bản nổi tiếng (như Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Sage, John Wiley & Sons, Oxford University Press, v,v.) nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Hiện tại, có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho các quốc gia đang phát triển.

 • Truy cậpLiên hệ  nhân viên TTHL, quầy Tham khảo tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hướng dẫn sử dụng ARDI

31. Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis

Taylor & Francis, nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới đã cho xuất bản trên 1.500 tạp chí điện tử chất lượng cao. Taylor & Francis đã thực việc công tác xuất bản nghiên cứu học thuật từ năm 1798 và cho truy cập miễn phí một số nguồn tài liệu từ năm 2006. Taylor & Francis có nhiều chính sách thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất bản tài liệu của mình qua các tạp chí cho truy cập miễn phí và vẫn bảo đảm chất lượng các bài viết được các chuyên gia thẩm định trước khi cho xuất bản.

32. DSpace@Cambridge

DSpace@Cambridge của Đại học Cambridge là trung tâm lưu trữ tài liệu nội sinh lớn của trường và được quản lý bởi thư viện trường. Các ấn phẩm cho truy cập miễn phí trên trang này luôn tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của các nhà tài trợ nghiên cứu.

 33. Tài liệu của VDIC - Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam

Bạn đọc có thể truy cập full text (toàn văn) nếu có liên kết. Riêng các bài viết không có liên kết bạn đọc vui lòng liên hệ nhân viên thư viện của VDIC qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

34. OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)

Là cổng thông tin cho truy cập các nguồn tài liệu nghiên cứu học thuật có chất lượng ở tất cả các nơi trên thế giới. Nguồn tài liệu trên các liên kết của OpenDOAR được cập nhật thường xuyên và liên tục nên bảo đảm nguồn tại liệu xám của năm mới luôn sẵn sàng cho truy cập miễn phí. OpenDOAR được duy trì bởi Dịch vụ SHERPA, đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Thông tin tại Đại học Nottingham, Anh Quốc.

35. Open Library

Là một dự án phi lợi nhuận của tổ chức Internet Archive, và được một phần hỗ trợ từ tổ chức California State Library và quỹ tài trợ Kahle/ Austin. Open Library là một cơ sở dữ liệu mở khổng lồ cung cấp hơn 20 triệu thông tin về tài liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẵn sàng cho các tổ chức và cá nhân mượn đọc trực tuyến. Hiện tại có trên 1 triệu sách điện tử miễn phí có giá trị sẵn sàng cho download.

36. ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)

ROAD cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu học thuật ở dạng miễn phí như Tạp chí, Kỷ yếu Hội nghị, và các nguồn tài liệu học thuật khác. Đây là hệ thống được xây dựng bởi Mạng lưới ISSN (Trung tâm Quốc tế ISSN và các Trung tâm Quốc gia ISSN trên toàn cầu).

37. OAIster

Là một cơ sở dữ liệu của tổ chức OCLC (Online Computer Library Center) cho phép tìm kiếm các nguồn thông tin học thuật điện tử miễn phí được đóng góp bởi các các nhân, tổ chức trên toàn thế giới. Hiện có trên 30 triệu thông tin về tài liệu có thể được tìm kiếm qua bộ máy của OAIster. Các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp cho OAIster để phát triển nguồn tài liệu miễn phí cho cộng đồng truy cập.

38. Digital Commons Network

Digital Commons Network cung cấp các nguồn tài liệu miễn phí có giá trị học thuật cao đến từ hàng trăm trường Đại học/Cao đẳng trên toàn thế giới. Các nguồn thông tin học thuật bao gồm các bài viết trong các tạp chí học thuật, chương sách, luận văn/luận án, các bài viết đang thực hiện, bài viết trong các Kỷ yếu Hội nghị, và các tác phẩm học thuật gốc khác. Các nguồn thông tin này được các cán bộ thư viện trường đại học và các tổ chức hỗ trợ để xây dựng tổ chức và duy trì.

39. Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Là một tổ chức quốc tế dành nhiều tâm huyết để thúc đẩy sự sáng tạo, phổ biến và lưu trữ các luận văn/luận án điện tử trên toàn thế giới.

40. Bioline International

Là một tổ chức dịch vụ xuất bản phi lợi nhuận hỗ trợ truy cập các tạp chí nghiên cứu học thuật được xuất bản ở các quốc gia đang phát triển.