Bookmarks

Hiện có 5 khách Trực tuyến
Tài liệu mới


Kho vận hiệu quả: Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhan đề: Kho vận hiệu quả: Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhóm tác giả: Luis C. Blancas, John Isbell, Monica Isbell, Hua Joo Tan, Wendy Tao

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản: 2014

Đọc thêm...
 
Giới thiệu cuốn sách: Kỷ yếu Hoàng Sa

Thuở xưa, dù kỹ thuật chưa phát triển, phương tiện còn thô sơ nhưng cha ông ta đã lập đội Hoàng Sa kiêm quản lý đội Bắc Hải, vượt muôn trùng sóng gió để ra đảo đo, vẽ bản đồ, cắm mốc chủ quyền, quản lý và bảo vệ cương giới nước nhà tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Hoàng Sa. Trang sử khai hoang, mở cõi, xác lập chủ quyền thiêng liêng nơi này của ông cha ta đã được chép bằng mồ hôi, xương máu của lớp lớp thế hệ người Việt Nam.

Đọc thêm...