Bookmarks

Hiện có 3 khách Trực tuyến
Ban Biên tập Bản tin số 14/2014

Chịu trách nhiệm nội dung

Ths. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương – Giám đốc TTHL Đại học Cần Thơ

Ths. Phan Thị Thu Nga -  Giám đốc TTHL Đại học Đà Nẵng

PGs. Ts. Huỳnh Đình Chiến - Giám đốc TTHL Đại học Huế

PGs. Ts. Nguyễn Duy Hoan - Giám đốc TTHL Đại học Thái Nguyên

Ban biên tập

Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Thiết kế trang bản tin:

Đoàn Mậu Hiển

Địa chỉ liên lạc

Ban Biên tập Bản tin các Trung tâm Học liệu, Số 14/2014

Trung tâm Học liệu – Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3831565

Với sự cộng tác của các tác giả

Trần Thùy Trang, Bùi Thị Phượng, Thanh Bắc, Hà Tố Tâm, Huỳnh Thị Xuân Phương, Thúy Hoa, Kim Trinh, Nguyễn Thị Kim Tri, Đoàn Mậu Hiển, Đào Thanh Hòa, Phạm Lê Giang, Đoàn Quang Hiếu, Nguyễn Thành Trung, Hoàng Thị Trung Thu, Nông Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng, Vi Thị Biên, BBT – TTHL Thái Nguyên