Bookmarks

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 1 khách Trực tuyến
Cộng tác viên
Những dịch vụ của mạng cộng đồng thư viện
NHỮNG DỊCH VỤ CỦA MẠNG CỘNG ĐỒNG THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN (OLICON) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG, CẢI TẠO, PHÁT TRIỂN, VÀ PHỤC VỤ NHU CẦU THÔNG TIN CỦA THƯ VIỆN VIỆT NAM

Ngày nay, OCLC (Online Computing Library Center) là một Mạng Công cụ thư tịch (Bibliographic Utility) hỗ trợ đắc lực mọi hoạt động của hệ thống thư viện phát triển trên thế giới. Bên cạnh đó, những Mạng cộng đồng (Community Network) – Hình thức mở rộng của mạng Công cụ thư tịch được phát triển trong từng cộng đồng cá thể để đáp ứng nhu cầu cụ thể và đặc thù cho cộng đồng đó. Hệ thống thư viện Việt Nam đang trên đường phát triển cũng nảy sinh những yêu cầu cụ thể và đặc thù trong xây dựng, cải tạo, phát triển, và phục vụ nhu cầu thông tin định hướng Chuẩn hóa – Hội nhập. Mạng Cộng đồng Thư viện trực tuyến – OLICON (Online Library Community Network) ra đời nhằm đáp ứng những yêu cầu đó.   OLICON được hình thành theo sáng kiến của một tập thể bao gồm Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam (VILASAL), Công ty IES, và một số chuyên gia thư viện có tâm huyết.

Đọc thêm...
 
Dịch vụ thông tin tại các Trung tâm Học liệu: Hiện trạng và Xu hướng phát triển

 Dịch vụ thông tin tại các Trung tâm Học liệu: Hiện trạng và xu hướng phát triển.

Dịch vụ thông tin đang trở thành một trong số các nội dung thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, những người làm công tác quản lí cũng như những người trực tiếp làm việc tại các cơ quan thông tin, thư viện đại học. Xu hướng phát triển họat động định hướng theo dịch vụ đã thể hiện sự quan tâm này. Cùng với sự phát triển các cơ quan thông tin-thư viện đại học, dịch vụ được triển khai tại đây cũng không ngừng được đổi mới và hòan thiện. Đối với mỗi loại cơ quan thông tin - thư viện khác nhau, thì tùy thuộc vào vị trí, chức năng của mình mà nhiều loại dịch vụ khác nhau được chú trọng phát triển.

Đọc thêm...