Viết về Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ

Kính mời các bạn xem bài viết về Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ được nhà báo Lệ Thu viết và đăng trên báo Cần Thơ ngày 05/12/2017.

Trân trọng cám ơn quý thầy/cô và các bạn sinh viên là động lực phát triển hoạt động của TTHL và Báo Cần Thơ đã giới thiệu TTHL như nguồn cảm hứng học tập đến với người học!

http://baocantho.com.vn/moi-truong-ho-tro-hoc-tap-nghien-cuu-hien-dai-a92884.html

Trân trọng!