Thông báo nhận thẻ Sinh viên văn bằng 2 - Liên thông 2017

THÔNG BÁO

(V/v nhận thẻ Sinh viên văn bằng 2, Liên thông 2017)

Hiện nay, Trung tâm Học liệu đã in xong thẻ sinh viên các lớp Bằng 2, Liên thông được chụp hình và hướng dẫn tham quan ngày 7 tháng 11 năm 2017.

Trung tâm Học liệu kính mời các bạn sinh viên cử đại diện của lớp đến nhận thẻ tại quầy Lưu hành, tầng 01 Trung tâm Học liệu (trong giờ hành chính)

SĐT: 0292 3782 252


Trân trọng thông báo.
Trung tâm Học liệu