Tạm ngưng phục vụ các buổi tối

Bạn đọc thân mến, TTHL xin tạm ngưng phục vụ để hỗ trợ nhà Trường tổ chức thi kiểm tra Tiếng Anh trên máy tính cho Sinh viên khóa mới trúng tuyển vào trường - K43.

- Thời gian ngưng phục vụ từ 16h đến tối các ngày 5-10/09/2017

- Ngưng phục vụ cả ngày thứ bảy, ngày 09/09/2017

Mong quý bạn đọc thông cảm.