Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin đại học Songkla Thái Lan thực tập tại Trung tâm Học liệu

Trên tinh thần hợp tác giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Songkla Thái Lan, Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ tiếp nhận 2 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Songkla Thái Lan đến thực tập.

- Thời gian thực tập: từ 08/1/2018 đến 03/05/2018

- Nội dung thực tập:

  + Tuần lễ thứ nhất: các bạn được cán bộ TTHL giới thiệu khái quát tất cả họat động của TTHL gồm các bộ phận Dịch vụ Thông tin, Tài nguyên Thông tin và Công nghệ Thông tin.

  + Từ tuần lễ thứ hai: Các bạn sinh viên thực tập bắt đầu tìm hiểu phần mềm nguồn mở Edx để cài đặt và thiết kế chương trình đào tạo kỹ năng thông tin trực tuyến. Bên cạnh đó, các bạn cũng tham gia thực tập các hoạt động cài đặt mạng máy tính và hỗ trợ người dùng tại TTHL.

Trong thời gian thực tập tại TTHL, các bạn cũng được cán bộ TTHL cho mượn xe đạp làm phương tiện đi lại, giới thiệu các bạn sinh viên thực tập tham gia các câu lạc bộ với sinh viên đại học Cần Thơ và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa.

Một số hình ảnh trong những ngày đầu tiên ở TTHL các bạn được giới thiệu về phần mềm Quản lý thư viện tích hợp tại TTHL