Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch 2019

 THÔNG BÁO

 (Về việc Nghỉ Tết Dương lịch 2019)

Trung tâm Học liệu thông báo tạm ngưng phục vụ.


• Thời gian: Từ Thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết ngày thứ Ba, 01/01/2019.
• Lý do: Nghỉ Tết Dương lịch 2019
• Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ Lễ không tính trễ hạn.
• Bạn đọc vui lòng trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ lễ


Mong quý bạn đọc thông cảm.
Trân trọng.


Cần Thơ, ngày 19 tháng 12 năm 2018
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương