Hướng dẫn sử dụng TTHL và chụp hình làm thẻ học sinh cho học sinh PTTH

Ngày 10 tháng 08 năm 2016, Trung tâm Học liệu tổ chức chụp hình làm thẻ, hướng dẫn tham quan và hướng dẫn tìm kiếm tài liệu cho 140 học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Thực hành Sư phạm

Một số hình ảnh