Hội thảo tập huấn dành cho viên chức thư viện đại học

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ và sự hỗ trợ từ chương trình trao đổi học giả Fulbright, Trung tâm Học liệu mời Tiến sĩ Cheryl Ann Knott trường đại học Arizona Mỹ đến TTHL tổ chức Hội thảo tập huấn các chuyên đề Dịch vụ tham khảo và người dùng (Reference and User service), Công nghiệp 4.0 trong thư viện (Industry 4.0) và Giao tiếp học thuật (Scholarly communication).

- Thời gian từ: ngày 15 tháng 08 đến ngày 25 tháng 08 năm 2017

- Địa điểm: Tầng 4 Trung tâm Học liệu.

- Hội thảo tiếp đón được 55 viên chức thư viện đại học từ các tỉnh miền trung và miền nam.

Kết thúc hội thảo người tham dự hứa hẹn sẽ áp dụng nhiều kiến thức hữu ích vào hoạt động thực tiễn ở thư viện mình công tác.

-------

- Tài liệu hội thảo: Link server TTHL hoặc Link google drive

 -------

Một số hình ảnh hội thảo

Hình ảnh các buổi học