Tạm ngưng phục vụ TTHL trong dịp kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-04 và 01-05

Căn cứ vào Thông báo số 4724/LĐ-TBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và căn cứ vào văn bản Thông báo của trường Đại học Cần Thơ ra ngày 12/03/2015 về việc nghỉ Lễ trong dịp Giỗ Tổ và Lễ 30-04, 01-05, Trung tâm Học liệu sẽ tạm ngưng phục vụ từ ngày 28/04/2015 đến hết ngày 03/05/2015. TTHL sẽ phục vụ lại vào thứ Hai (04/05/2015).

 Lưu ý:

  • Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ Lễ không tính trễ hạn. Thời gian tính trễ hạn tài liệu từ ngày 05/05/2015.
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách ngoài giờ nếu không có nhu cầu đọc sách trong thời gian nghỉ Lễ.

Trân trọng.

              Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2015

                                                                                                                                                                 TRUNG TÂM HỌC LIỆU