Sử dụng "thử" giáo trình trực tuyến của các nhà xuất bản quốc tế

Kính mời Quý Thầy/cô và các bạn sinh viên truy cập sử dụng "thử" giáo trình các môn học được biên soạn bởi các nhà xuất bản uy tín quốc tế.

Sử dụng email của trường đại học Cần Thơ để đăng nhập sử dụng theo đường dẫn dưới đây

http://ctu.edugix.com/

Thông tin liên hệ hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ thư viện

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0292 3782 254  hoặc 255

Hoặc trao đổi trực tuyến trên website của TTHL http://www.lrc.ctu.edu.vn/

Trân trọng!