Dùng thử Cơ sở dữ liệu IEEE/IEL

indexThân mời quý Bạn đọc TTHL dùng thử Cơ sở dữ liệu IEEE với thông tin cụ thể như bên dưới:

IEEE (Viện Công nghệ Điện và Điện tử) là một hiệp hội chuyên ngành lớn nhất thế giới đã có những đóng góp lớn cho việc đẩy mạnh đổi mới trong công nghệ và đem lại nhiều lợi ích cho con người. IEEE phục vụ cho cộng đồng toàn cầu qua các ấn phẩm có số lượt trích dẫn cao, các kỷ yếu hội nghị, các quy chuẩn công nghệ, và các tài liệu cho các hoạt động giáo dục và nghề nghiệp khác.

Có trên 3 triệu tài liệu toàn văn. Trong đó, có trên 158 tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, tài liệu nghiệp vụ, trên 2.100 Kỷ yếu Hội nghị, sách điện tử và dữ liệu từ các tổ chức học thuật khác,..

Chủ đề của IEEE: Điện tử, Phần cứng, Phần mềm, Công nghệ Nano, Robot, Thiết bị bán dẫn, Viễn thông, Công nghệ Không dây, Kỹ thuật Năng lượng, Sinh trắc học, Quang học, Phòng thủ & Nghiên cứu Không gian vũ trụ,…

Thông tin hướng dẫn sử dụng: www.ieee.org/go/userguides

Video hướng dẫn sử dụng: www.ieee.org/go/trainingmodule

  • Địa chỉ truy cậphttp://www.ieee.org/ieeexplore
  • Thời gian dùng thử: từ nay đến 9/11/2015
  • Địa điểm truy cập: các khu của trường ĐHCT
  • Hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Tri

               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               Điện thoại: 07103 872 253