Số tạp chí miễn phí đặc biệt về Dịch bệnh Ebola của AAAS

Với tình hình bùng nổ của dịch bệnh Ebola đã gây chết hàng loạt người ở Tây Phi và lây lan nhanh chóng đến các vùng lân cận, American Association for Advancement of Science (AAAS) đã cho phát hành số tạp chí đặc biệt sau nhằm cung cấp thông tin nghiên cứu và tin tức mới nhất về dịch bệnh vô cùng nguy hiểm này.

Địa chỉ truy cập: http://www.sciencemag.org/site/extra/ebola/