Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu IMF Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế

IMFTrung tâm Học liệu đã đăng ký tiếp tục sử dụng Cơ sở dữ liệu eLibrary của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế trong vòng 3 năm kế tiếp. Vì vậy, quý Bạn đọc có thể yên tâm để tiếp tục sử dụng miễn phí Cơ sở dữ liệu (CSDL) này.

Quý Bạn đọc vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về CSDL IMF bên dưới:

  1. E-library: Cơ sở dữ liệu chuyên sâu bao gồm các tài liệu thống kê, sách điện tử, báo cáo, nghiên cứu, bản tin,.. về Khủng hoảng tài chính, Phát triển, Kinh tế vĩ mô, Giảm nghèo, Thương mại, Toàn cầu hóa và nhiều lĩnh vực khác.
  2. IMF data: Bao gồm các nguồn dữ liệu báo cáo về Ngoại thương, Tài chính, Tài chính Chính phủ, Dự trữ quốc tế, Tài khoản quốc gia, Giá cả, v.v. của nhiều quốc gia trên thế giới.